Revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí

Třídy ochran elektrospotřebičů

Třída ochrany 0. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části – u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. – ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

 

Lhůty revizí elektrických spotřebičů

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné potřebiče a nářadí držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A – spotř. poskytované formou pronájmu Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B – spotř. používané ve venkovním prostoru
(stavby, parky, zemědělství).
Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C – spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D – spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E – spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III